Eindelijk is er een training die je samen met je kind, cliënt, degene voor wie je zorgt kunt meemaken! Hoe leuk is het om samen de voorstelling Lievelings te beleven en van hieruit samen te gaan onderzoeken welke geluiden, bewegingen, dingen je kind prettig vindt (of juist niet) en hoe je hierin kunt sturen.
Daarom bieden we aan 12 mantelzorgers een gratis cursus aan op zaterdag 28 januari en zaterdag 11 februari 2017 bij Cello, locatie De Binckhorst, Rosmalen.
Je woont eerst de voorstelling ‘Lievelings’ bij, samen met degene voor wie je zorgt. Daarna gaan we met elkaar een activiteit ontwikkelen gebaseerd op het lievelingsding of de lievelingshandeling van de persoon met de zorgvraag. Het doel is om samen een mooie, nieuwe activiteit te ontwikkelen en dat je weet hoe je dat ook zelfstandig kunt doen.
Reken maar dat je na afloop vol inspiratie en nieuwe mogelijkheden naar huis gaat!

Wees er snel bij! Voor meer informatie of om je op te geven kun je bellen met 0413 253 984 of mailen naar: manon@delachendezon.nl

De training wordt gegeven door Elco van Alphen. Vanuit een diepe interesse voor en een gedetailleerde observatie van mensen met een grote zorgvraag vindt hij nog altijd inspiratie om via muziek en theater wezenlijk contact te maken met deze bijzondere doelgroep.
Als artistiek leider, acteur, muzikant en trainer speelt hij  voorstellingen en geeft hij concerten voor mensen met een grote zorgvraag. Hij werkt daarbij met professionele regisseurs, ontwerpers, acteurs en muzikanten. Zijn ervaringen en methode tot contact maken geeft hij graag door in energieke, praktijkgerichte trainingen.

Jasper woont, samen met zijn mantelzorgers die achter hem staan, de voorstelling Lievelings bij.

Jasper samen met zijn mantelzorgers.

We kunnen deze workshop gratis aanbieden door ondersteuning van: Fonds VG, SPZ, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting Specsavers Steunt, Gravin van Bylandt Stichting, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds.