Een bijzonder beleving.

Voor onze mensen halen ze juist het beste uit de kast. Dat lijkt direct duidelijk als we op zondagmorgen om 10.30 uur de gewijde ruimte van het MFC op de Binckhorst betreden. In kleine groepjes  staan zo’n vijftig stoelen en een tiental fat-boys voor het podium opgesteld. Genoeg ruimte voor rolstoelen. De aanwezigen zijn voornamelijk bewoners van de Binckhorst. Mijn vrouw en ik schuiven linksachter aan.

Het theater van de Lachende Zon geeft een Bach-concert. We worden persoonlijk welkom geheten door twee acteurs in stofjas, alles eenvoudig, rustig, hartelijk en vriendelijk. Een dame met blote armen en een mooie cello wordt naar het podium begeleid en in het volle licht gezet. Vanaf de eerste klanken is duidelijk hoe hoog het niveau is waarmee zij ons trakteert uit het bijzondere repertoire van Johan Sebastiaan Bach.Terwijl iedereen stilletjes op eigen wijze van de muziek geniet, gaan de ‘stofjassen’ uitnodigend rond om de beleving op persoonlijke eilandjes te versterken.Ze maken telkens weer duo’s met geurstaafjes, een slaapmuts, een cello stok en zelfs lekkere stukjes fruit. Het is genieten alom.

Stille genieters wiegen mee, een enkeling kruipt op mama’s schoot, vijf heren op leeftijd, ‘kleuters met vijfenvijftig jaar ervaring’, tintelen van al de plezierige belevingen. De dame met de stofjas vraagt ‘Leo met zonnebril’ ten dans. Ze zijn samen even in de hemel. Bij Lia dringt het een minuutje later door, het ruim geeuwende gezicht van Elco, ze begint plots breed te glimlachen. Drie kwartier ongeveer duurt het professioneel belevingsconcert. Onder invloed en zeker nog lang nagenietend schuiven we naar buiten, de lachende zon tegemoet.

Voor de deur staan vijftig anderen, die nu naar binnen mogen. Bofferds!

Theo Sikking.
Geestelijk verzorger Cello.

 

Bach belevingstheater

Bach belevingstheater